Programa Shopping V3.0

Shopping V3.0 - programinė įranga prekių apskaitai. Programa Shopping V3.0 gali būti pritaikyta praktiškai bet kokio tipo veiklai, kur reikalinga prekių apskaita.

Programoje Shopping V3.0 atsižvelgta į įvairių prekybos tipų niuansus:

 • mažmeninė prekyba, tame tarpe maisto produktais - sveriamų prekių apskaita, atsiskaitymai su tiekėjais, prekių judėjimas pagal grupes ir t.t.;
 • didmeninė prekyba - parduotų prekių važtaraščių išrašymas, atsiskaitymai su pirkėjais, didmeninei maisto produktų ir medikamentų prekybai - apskaita pagal galiojimo laiką ir sertifikatus (serijas);
 • visuomeninis matinimas - darbas su kalkuliacijomis ir patiekalo savikaina;
 • nedidelė gamyba - gamybos forminimas pagal iš anksto nurodytas produktų kalkuliacijas, kelių skyrių įvedimas.

Programos patikimumas
Programos gamintoja įmonė BRIO su programa Shopping dirba jau nuo 1991 metų ir nuolat ją tobulina atsižvelgdama į klientų pageidavimus ir pastebėjimus. Šiuo metu dirbanti programa įrengta daugiau nei 500 įvairių prekybos ir gamybos vietų. Dauguma programų dirba jau keletą metų - tai rodo, kad duomenys, kuriuos pateikia programa, yra patikimi ir jiems nepakenkia atsitiktinis sistemos gedimas.

Programinės įrangos aptarnavimas
UAB Aumonda siekiai - visada parduoti programą tik su įrengimu, personalo apmokymu ir garantiniu 1 metų laikotarpio aptarnavimu. Klientų apmokymu užsiima instruktorius, kuris supažindina klientą su jo tipo veiklos apskaitos niuansais. Į kliento aptarnavimą įeina serviso tarnybos, kuri pasirengusi padėti klientui būtinybės atveju, "karštu telefonu" teikiamos konsulatcijos.

Programos naudojimas ir peržiūrėjimas
Rengiant programą, įmonė BRIO visada orientuojasi į naudotoją be specialaus pasirengimo, turinčio tik pagrindinius darbo su kompiuteriu įgūdžius. UAB Aumonda instruktorių darbo praktikoje dažnai pasitaiko, kad reikia apmokyti klientus, kurie anksčiau apskritai neturėjo reikalų su kompiuteriu, nes įmonės-užsalovo vadovybė pagrįstai mano, kad vertingiau apmokyti ką nors iš jau turimų darbuotojų, nei samdyti naują.

Techniniai reikalavimai
Kadangi programa Shopping V3.0 dirba DOS aplinkoje (bet gali ir WIndows), jos reikalavimai kompiuterio resursams nedideli - minimali kompiuterio konfigūracija - Pentium MMX 133 Mhz, 16MB RAM.

Programos suderinamumas su kitomis (pvz., buhalterinės apskaitos) programomis
Dažniausiai pageidaujamas prekių judėjimo apskaitos programos suderinimas būtent su buhalterinėmis programomis. Programai Shopping V3.0 numatytas papildomas programinis modulis Shopping-Fin, kuris visus prekių ir pinigų judėjimus perneša iš anksto aprašytų pervedimų pavidalu. Šiuo metu aprobuotas suderinimas su tokiomis buhalterinės aspkaitos programomis kaip Konto (Labbis) ir keliomis kitomis programomis.
Galimas suderinimas ir su kitomis programomis, duomenis persiunčiant elektroniniu pavidalu.

Programos suderinamumas su kasos aparatu
Programa pradžioje buvo kuriama būtent kaip kompiuterinės sistemos Shopping dalis, jungianti savyje kasos aparatus, įrangą, skirtą dirbti su brūkšniniais kodais, įrangą, skirtą dirbti su magnetinėmis kortelėmis ir kitais papildomais įrengimais. Prie programos taip pat galima prijungti ir kitų gamintojų kasos aparatus. Šiuo metu galimas prijungimas visų populiariausių Lietuvoje sistemos aparatų: CHD 4010, Konic SR2200, Omron 2810, Optima CR 500, PCU POS 460, Sanyo ERC 635.

Funkcinės galimybės:

 • pilna prekių ir pinigų kontrolė;
 • pilna prekybos įmonės personalo kontrolė;
 • leidžia sekti prekių apyvartą pagal prekių grupes, tiekėjus, važtaraščius, skyrius, pardavėjus ir panašius kriterijus;
 • automatinis prekių perkainavimas;
 • prekių kontrolė pagal galiojimo terminus ir sertifikatus; 
 • automatizuotas alkoholinių gėrimų apskaitos žurnalų vedimas;
 • gamybos forminimas pagal produkcijos kalkuliacijas;
 • atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais;
 • vidinių brūkšninių kodų kūrimas ir spausdinimas;
 • nuosavos atsiskaitymo magnetinėmis kortelėmis sistemos kūrimas;
 • galimybė dirbti vietiniame tinkle.